Witamina K2 a kości

  • Zarówno witamina D3, jak i witamina K2 wpływa na zwiększenie BMD kręgosłupa lędźwiowego u kobiet w wieku pomenopauzalnym. Przy czym łączne podawanie witamin D3 i K2 zwiększa BMD odcinka lędźwiowego kręgosłupa w sposób istotnie większy niż oddzielne podanie witaminy D3 lub witaminy K2. Podawanie samego wapnia nie wykazuje wpływu na poziom BMD.
J.Iwamoto, T.Takeda1, S. Ichimura;  Effect of combined administration of vitamin D3 and vitamin K2 on bone mineral density of the lumbar spine in postmenopausal women with osteoporosis; J Orthop Sci (2000) 5:546–551
  • Witamina K2 bierze udział w aktywizacji wydzielanego przez osteoblasty białka, osteokalcyny, która jest w stanie wiązać wapń, i w taki sposób pobudza proces mineralizacji w kościach. Przy niedoborze witaminy K2, białko osteokalcyna traci aktywność, dlatego procesy mineralizacji ulegają zaburzeniu.
Bügel S. Vitamin K and bone health. Proc Nutr Soc. 2003 Nov;62(4):839-43
Iwamoto J, Takeda T, Sato Y Effects of vitamin K2 on osteoporosis. Current Pharmaceutical Design. 2004;10(21):2557-76.
Marieke J. H. van Summeren, Lavienja A. J. L. M. Braam, Marc R. Lilien, Leon J. Schurgers, Wietse Kuis and Cees Vermeer. The effectof menaquinone-7 (vitamin K2) supplementation on osteocalcin carboxylation in healthy prepubertal children. British Journal ofNutrition (2009), 102, 1171–1178
  • Witamina K2 bierze udział w procesie mineralizacji kości i jest ważna dla utrzymania odpowiedniego ich stanu, kształtowania i utrzymania struktury.
Yamaguchi M, Sugimoto E, Hachiya S. Stimulatory effect of menaquinone-7 (vitamin K2) on osteoblastic bone formation in vitro.Mol Cell Biochem. 2001 Jul;223(1-2):131-7.
Yamaguchi M, Uchiyama S, Tsukamoto Y. Inhibitory effect of menaquinone-7 (vitamin K2) on the bone – resorbing factors-inducedbone resorption in elderly female rat femoral tissues in vitro. Mol Cell Biochem. 2003 Mar;245(1-2):115-20.
  • Badania ujawniły, że niewystarczająca ilość witaminy K2 lub złe jej przyswajanie przez organizm ma wpływ na spadek gęstości kości, wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia osteoporozy oraz łamliwości kości, dlatego ważne jest, by organizm otrzymał wystarczającą jej ilość.
Yonemura K, Fukasawa H, Fujigaki Y, Hishida A. Protective effect of vitamins K2 and D3 on prednisolone-induced loss of bonemineral density in the lumbar spine. American Journal of Kidney Diseases. 2004 Jan;43(1):53-60.
  • Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa (EFSA) potwierdził, że witamina K jest niezbędna do utrzymania odpowiedniego stanu kości.
European Food Safety Authority (EFSA) Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA). Scientific Opinion on thesubstantiation of health claims related to vitamin K and maintenance of bone (ID 123, 127, 128, and 2879), blood coagulation (ID124 and 126), and function of the heart and blood vessels (ID 124, 125 and 2880) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No1924/20061. EFSA Journal 2009; 7 (9): 1228

Zainteresował Cię temat?