Witamina K2 a tętnice

  • Przeglądowe badanie, będące uogólnieniem danych z ponad dziesięciu lat badań przeprowadzonych na 4807 osobach starszych (w wieku 55 lat i starszych) ujawniło, że zażywanie większej ilości witaminy K2 wiąże się z mniejszym zwapnieniem aorty i rzadszym występowaniem choroby niedokrwiennej serca.
Johanna M. Geleijnse et al. Dietary Intake of Menaquinone Is Associated with a Reduced Risk of Coronary Heart Disease: The Rotterdam Study. Journal of Nutrition. November 1, 2004 vol. 134 no. 11 3100-3105.

  • Wiadomo, że witamina K2 bierze również udział w aktywacji białek MGP, które hamują osiadanie wapnia w ściankach aorty i innych naczyń krwionośnych. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, niedobór witaminy K2 w organizmie może mieć wpływ na zwapnienie naczyń krwionośnych.
Schurgers LJ, Dissel PE, Spronk HM, Soute BA, Dhore CR, Cleutjens JP, Vermeer C. Role of vitamin K and vitamin K-dependentproteins in vascular calcification. Zeitschrift für kardiologie. 2001;90 Suppl 3:57-63.

  • Na podstawie badania stwierdzono związek pomiędzy znacznym spożyciem menachinonu a zmniejszeniem częstości występowania zwapnienia naczyń wieńcowych. W przypadku filochinonu taka zależność prawdopodobnie nie występuje. Odpowiednie spożycie menachinonu może zatem odgrywać ważną rolę w zapobieganiu chorobom układu sercowo-naczyniowego.
Beulens JW, Bots ML, Atsma F et al. High dietary menaquinone intake is associated with reduced coronary calcification. Atherosclerosis 203:489- 493

  • Podawanie menochinonu‑7 (MK‑7) powodowało zależny od dawki spadek stężenia niekarboksylowanego MGP (ucMGP). W badaniu, stosując dawkę 180 i 360 μg witaminy K2 MkK-7 uzyskano zmniejszenie stężenia niskokarbokylowanego MGP odpowiednio o 31 i 46%.
Dalmeijer GW1, van der Schouw YT, Magdeleyns E, Ahmed N, Vermeer C, Beulens JW. The effect of menaquinone-7 supplementation on circulating species of matrix Gla protein. Atherosclerosis. 2012 Dec;225(2):397-402.

  • Menachinon w dawce 180 μg dziennie podawany kobietom w wieku pomenopauzalnym pozytywnie wpływa na sztywność tętnic, jak i właściwości sprężyste tętnicy szyjnej.
Knapen MH, Braam LA, Drummen NE, Bekers O, Hoeks AP, Vermeer C1. Menaquinone-7 supplementation improves arterial stiffness in healthy postmenopausal women. A double- blind randomised clinical trial. Thromb Haemost. 2015 May;113(5):1135-44. doi: 10.1160/TH14-08- 0675.

Zainteresował Cię temat?